Kako je definirana gasilska intervencija in drugi pojmi povezani z gasilstvom

Čeprav natančno vemo, kdo so gasilci in kakšne vrste del lahko opravljajo, pa vendarle ne poznamo prav vseh pojmov, ki jih vključuje gasilstvo, razen seveda, če sami nismo gasilci oziroma se na takšno področje dela zelo dobro spoznamo.

Pogost pojem oziroma besedna zveza, ki je povezana z njimi, je gasilska intervencija. Sicer lahko sklepamo, kaj je to, kljub temu pa je najbolje poznati kar splošno definicijo. Kaj je torej gasilska intervencija? To je izvajanje operativnih nalog gasilstva, in sicer v skladu s predpisi, pravili ter tudi načrti gasilske stroke.

Kako je definirana gasilska intervencija in drugi pojmi povezani z gasilstvom

 

Kaj pa je aktiviranje?

Če je torej gasilska intervencija izvajanje operativnih nalog gasilstva po posebnih pravilih, kaj potem pomeni pojem aktiviranje. To je postopek, na podlagi katerega se gasilska enota ali gasilec kar najhitreje organizirano, varno ter učinkovito odzove na sprejeti klic na pomoč.

Aktiviranje se praviloma izvaja prav tako po predpisanih postopkih ter po načrtih aktiviranja, ki so navedeni oziroma zapisani v operativnih gasilskih načrtih. Slednji pa so seveda del občinskih načrtov zaščite ter reševanja.

 

Kaj pa je operativni gasilski načrt?

Omenili smo, da se gasilska intervencija pa tudi aktiviranje vedno opravlja po določenih pravilih, ki so pripravljena že vnaprej. Vnaprej pa je seveda pripravljen tudi operativni gasilski načrt. Kaj pa predstavlja takšen načrt?

Operativni gasilski načrt je torej vrsta načrta, ki pomaga urejati obveščanje, aktiviranje in ne nazadnje tudi samo delovanje gasilskih enot. Je sestavni del občinskega načrta reševanja ter zaščite. Gre za načrt obveščanja in aktiviranja gasilskih enot, ki je eden od sestavnih delov operativnega načrta gasilcev. Dostaviti se mora pristojnemu centru za obveščanje.

 

Gasilka patrulja

Medtem ko so nam do sedaj povsem jasni pojmi gasilska intervencija, aktiviranje, operativni gasilski načrt, pojasnimo še pojem oziroma besedno zvezo gasilska patrulja. To je skupina operativnih gasilcev, ki načrtno opazujejo ali pa spremljajo požarne razmere ali pa razmere zaradi katere druge nevarnosti, ki grozi na določeni smeri oziroma na določenem območju.