Zelena shema slovenskega turizma

Namen fokusnega področja

Namen fokusnega področja je razviti in implementirati raziskovalno in razvojno podprt sistem uspešnega spodbujanja ekonomsko uspešnega ter okolju in družbi prijaznega turizma, ki temelji na multidisciplinarnem partnerskem pristopu in sledi ponudbeni (ang, supply side) in potrošniški (ang. supply side) paradigmi trajnostnega razvoja turizma. Veriga Zelena shema slovenskega turizma naslavlja izzive, ki so povezani s ključnimi procesi razvoja trajnostnega turizma:

 • upravljanje naravnih vrednot in kulturne dediščine,
 • razvoj inovativne trajnostne ponudbe in pametno upravljanje,
 • razvoj zelenih in odgovornih turističnih proizvodov.

Ključna pod-področja delovanja

Osnovne cilje verige dosegamo z naslednjimi ključnimi projekti oziroma aktivnostmi:

Upravljanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine
Razvoj inovativne trajnostne ponudbe in pametno upravljanje
Razvoj zelenih in odgovornih turističnih proizvodov

CILJI PODROČJA ZNANJE ZA DVIG KAKOVOSTI STORITEV

Skladno s petimi  temeljnimi področji, si zastavljamo naslednje cilje

 • celovito in trajnostno upravljanje z viri
 • povečanje varnosti v turizmu
 • povečanje e-mobilnosti v turizmu

Ključni projekti

 1. 1
  Upravljanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine

  • Vzpostavitev ustrezne interpretacijske centre in tematske poti v sodelovanju naravovarstvene stroke, kulturnovarstvene stroke in turističnega sektorja. Izkušnje namreč kažejo, da pomanjkljivo sodelovanje pogosto vodi do razvoja interpretacijskih orodij, ki ne ustrezajo pričakovanjem obiskovalcev.
  • Razvoj modelov upravljanja s turističnim obiskom. Pri tem so ključne vsebine, povezane s conacijo turističnih območij in vzpostavitvijo modela načrtovanja obiska. Te aktivnosti se povezujejo s stebroma Informacijsko podprto trženje in Tehnološke rešitve.

 2. 2
  Razvoj inovativne trajnostne ponudbe in pametno upravljanje

  • Širitev mreže destinacij, parkov, nastanitvenih objektov, turističnih agencij v okviru ZSST in razvoj novih oblik turistične infrastrukture ter ponudbe, ki sledi smernicam trajnostnega turizma, a hkrati upošteva tudi pričakovanja turistov.
  • Vzpostavitev novih področij certificiranja v shemi Slovenia Green (gostinski obrati, atrakcije,…)
  • Razvoj ponudbe dostopnega turizma, ki se prilagaja ljudem s posebnimi potrebami.
  • Vključevanje lokalnih ali nacionalnih značilnosti in posebnosti v nastanitveno in gostinsko ponudbo.
  • Vključevanje lokalne družbe v dobaviteljske verige turizma na vseh ravneh in sektorjih turizma.

 3. 3
  Tehnološke rešitve za trajnostno rabo virov v nastanitvenih zmogljivostih v povezavi z aktivnostmi na področju pametnih zgradb

  • Razvoj in uvajanje rešitev trajnostnega poslovanja v nastanitvenih objektih: optimizacija stroškov poslovanja, zmanjševanja pritiskov na okolje, povečanja konkurenčnost, uvajanje zakonodajnih in strateških usmeritvam, utrjevanje vrednosti tržne znamke ter dvig zadovoljstva gostov.
  • Vzpostavitev sistema podpore in svetovanja ter razvoja izobraževalnih programov za vse zainteresirane deležnike.
  • Prenos znanj na dobavitelje in partnerje. Zato v sodelovanju s stebrom znanje za dvig kakovosti storitev razvijamo celovit izobraževalni program trajnostnega poslovanja.
  • Vzpostavitev programov prostovoljstva, različne vaucherskih sistemov nagrajevanja trajnostnega vedenja vedenja, programe turizma z učinkom (impact tourism), programe donacij in fundacij, programe okoljskih izravnav idr.
  • Prilagajanje sistema turizma novim pojavnim oblikam nastanitvenih objektov (npr. hišice na drevesih).
  • Razvoj programov: standardizacija slovenske sobe, slovenskega vrta, vzpostavitev vertikalnih verig vrednosti ponudnikov slovenske notranje opreme …, že vzpostavljen model dobre prakse Gostilna Slovenija pa v tem stebru ustrezno nadgrajujemo.

 4. 4
  Razvoj zelenih in odgovornih turističnih proizvodov

  • Uvajanje procesov trajnostnega delovanja v turistične proizvode: vključevane ponudnikov, ki delujejo po standardih trajnostnega turizma, vključevanje in razvoj mehke mobilnosti, povezovanje z lokalnimi verigami vrednosti, razvoj avtentičnih okolij in družbi prijaznih doživetij ter aktivni vlogi obiskovalca.
  • Vzpostavitev mehanizmov, ki zagotavljajo vzpostavitev ustreznih proizvodov: vključevanje vseh deležnikov, razvoj verig vrednosti, povezovanje z drugimi stebri in komplementarnimi SRIPi ter ustreznim razvojem trženjskih orodij in brandinga.

Horizontalno povezovanje

Vsebine se horizontalno povezujejo z vsebinami SRIP-ov Krožno gospodarstvo, Pametne stavbe, Trajnostna pridelava hrane in Zdravje – medicina.

Ključni dogodki

 • Delavnice

 • Indetifikacija

 • Predavanja

 • Strokovna srečanja

 • Slovenia Green Day

Izvedene aktivnosti

 • Delavnica upravljanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine:

 • Delavnica razvoj inovativne trajnostne ponudbe in pametno upravljanje

 • Delavnica razvoj zelenih in odgovornih turističnih proizvodov

 • Izobraževalna tura z obiskom dveh dobrih praks, ki združujeta vsebine povezane z vsemi podpodročji horizontalne mreže zelena shema.

 1. POVEZAVE NA POMEMBNE INTERNETNE STRANI ORGANIZACIJ, INSTITUCIJ, MINISTRSTEV

  MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
  http://www.mgrt.gov.si/

  STRATEGIJA TRAJNOSTNE RASTI SLOVENSKEGA TURIZMA
  http://www.mgrt.gov.si/delovna_podrocja/turizem/strategija_trajnostne_rasti_slovenskega_turizma/

  ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA
  https://www.slovenia.info/sl/poslovne-strani/zelena-shema-slovenskega-turizma

  UNWTO – Sustainable tourism development goals 2030
  http://publications.unwto.org/publication/tourism-and-sustainable-development-goals-journey-2030-highlights

  GREEN DESTINATIONS
  http://greendestinations.org/

  EU – European Tourism Indicators System for sustainable destination management
  http://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/offer/sustainable/indicators_en

  GLOBAL SUSTAINABLE TOURISM COUNCIL
  https://www.gstcouncil.org/

  UNWTO – Committee on Tourism and Sustainability (CTS)
  http://sdt.unwto.org/content/committee-tourism-and-sustainability-cts


Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2. »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.«

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com