ZELENA SHEMA SLOVENSKEGA TURIZMA

NAMEN FOKUSNEGA PODROČJA

Namen fokusnega področja je razviti in implementirati raziskovalno in razvojno podprt sistem uspešnega spodbujanja ekonomsko uspešnega ter okolju in družbi prijaznega turizma, ki temelji na multidisciplinarnem partnerskem pristopu in sledi ponudbeni (ang, supply side) in potrošniški (ang. supply side) paradigmi trajnostnega razvoja turizma. Veriga Zelena shema slovenskega turizma naslavlja izzive, ki so povezani s ključnimi procesi razvoja trajnostnega turizma:

 • upravljanje naravnih vrednot in kulturne dediščine,
 • razvoj inovativne trajnostne ponudbe in pametno upravljanje,
 • razvoj zelenih in odgovornih turističnih proizvodov.

Ključna pod-področja delovanja

Osnovne cilje verige dosegamo z naslednjimi ključnimi projekti oziroma aktivnostmi:

Upravljanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine
Razvoj inovativne trajnostne ponudbe in pametno upravljanje
Razvoj zelenih in odgovornih turističnih proizvodov

CILJI PODROČJA ZNANJE ZA DVIG KAKOVOSTI STORITEV

Skladno s petimi  temeljnimi področji, si zastavljamo naslednje cilje

 • celovito in trajnostno upravljanje z viri
 • povečanje varnosti v turizmu
 • povečanje e-mobilnosti v turizmu

Ključni projekti

 1. 1
  Upravljanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine

  • Vzpostavitev ustrezne interpretacijske centre in tematske poti v sodelovanju naravovarstvene stroke, kulturnovarstvene stroke in turističnega sektorja. Izkušnje namreč kažejo, da pomanjkljivo sodelovanje pogosto vodi do razvoja interpretacijskih orodij, ki ne ustrezajo pričakovanjem obiskovalcev.
  • Razvoj modelov upravljanja s turističnim obiskom. Pri tem so ključne vsebine, povezane s conacijo turističnih območij in vzpostavitvijo modela načrtovanja obiska. Te aktivnosti se povezujejo s stebroma Informacijsko podprto trženje in Tehnološke rešitve.

 2. 2
  Razvoj inovativne trajnostne ponudbe in pametno upravljanje

  • Širitev mreže destinacij, parkov, nastanitvenih objektov, turističnih agencij v okviru ZSST in razvoj novih oblik turistične infrastrukture ter ponudbe, ki sledi smernicam trajnostnega turizma, a hkrati upošteva tudi pričakovanja turistov.
  • Vzpostavitev novih področij certificiranja v shemi Slovenia Green (gostinski obrati, atrakcije,…)
  • Razvoj ponudbe dostopnega turizma, ki se prilagaja ljudem s posebnimi potrebami.
  • Vključevanje lokalnih ali nacionalnih značilnosti in posebnosti v nastanitveno in gostinsko ponudbo.
  • Vključevanje lokalne družbe v dobaviteljske verige turizma na vseh ravneh in sektorjih turizma.

 3. 3
  Tehnološke rešitve za trajnostno rabo virov v nastanitvenih zmogljivostih v povezavi z aktivnostmi na področju pametnih zgradb

  • Razvoj in uvajanje rešitev trajnostnega poslovanja v nastanitvenih objektih: optimizacija stroškov poslovanja, zmanjševanja pritiskov na okolje, povečanja konkurenčnost, uvajanje zakonodajnih in strateških usmeritvam, utrjevanje vrednosti tržne znamke ter dvig zadovoljstva gostov.
  • Vzpostavitev sistema podpore in svetovanja ter razvoja izobraževalnih programov za vse zainteresirane deležnike.
  • Prenos znanj na dobavitelje in partnerje. Zato v sodelovanju s stebrom znanje za dvig kakovosti storitev razvijamo celovit izobraževalni program trajnostnega poslovanja.
  • Vzpostavitev programov prostovoljstva, različne vaucherskih sistemov nagrajevanja trajnostnega vedenja vedenja, programe turizma z učinkom (impact tourism), programe donacij in fundacij, programe okoljskih izravnav idr.
  • Prilagajanje sistema turizma novim pojavnim oblikam nastanitvenih objektov (npr. hišice na drevesih).
  • Razvoj programov: standardizacija slovenske sobe, slovenskega vrta, vzpostavitev vertikalnih verig vrednosti ponudnikov slovenske notranje opreme …, že vzpostavljen model dobre prakse Gostilna Slovenija pa v tem stebru ustrezno nadgrajujemo.

 4. 4
  Razvoj zelenih in odgovornih turističnih proizvodov

  • Uvajanje procesov trajnostnega delovanja v turistične proizvode: vključevane ponudnikov, ki delujejo po standardih trajnostnega turizma, vključevanje in razvoj mehke mobilnosti, povezovanje z lokalnimi verigami vrednosti, razvoj avtentičnih okolij in družbi prijaznih doživetij ter aktivni vlogi obiskovalca.
  • Vzpostavitev mehanizmov, ki zagotavljajo vzpostavitev ustreznih proizvodov: vključevanje vseh deležnikov, razvoj verig vrednosti, povezovanje z drugimi stebri in komplementarnimi SRIPi ter ustreznim razvojem trženjskih orodij in brandinga.

HORIZONTALNO POVEZOVANJE

Vsebine se horizontalno povezujejo z vsebinami SRIP-ov Krožno gospodarstvo, Pametne stavbe, Hrana in Zdravje.

Ključni dogodki

 • Delavnice

  Izvajanje delavnic za dvig trajnostne zavesti in znanja o načinih za doseganje in učinkih trajnostne turistične ponudbe.

 • Indetifikacija

  Identifikacija okoljskih vplivov turizma in iskanje učinkovitih metod za zmanjšanje okoljskega odtisa turističnega gospodarstva.

 • Predavanja

  Predavanja s področja interpretacije naravne in kulturne dediščine, ki pokrivajo aspekte orodij in vsebin interpretacije in vodijo k dvigu ekonomske valorizacije narave in kulture.

 • Strokovna srečanja

  Strokovna srečanja za izmenjavo znanja in izkušenj na področju pričakovanj, pristopov in dosežkov na področju trajnostnega turizma.

 • Slovenia Green Day

  v partnerstvu s Slovensko turistično organizacijo in Konzorcijem Slovenia Green na temo razvoja trajnostnih turističnih proizvodov

Izvedene aktivnosti

 • Delavnica upravljanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti ter kulturne dediščine:

  • Predstavitev interpetacijskih centrov kot orodja za dvig dodane vrednosti turistične izkušnje,
  • Predstavitev tematske poti kot turističnega doživetja,
  • Predstavitev vloge in pristopov k upravljanju z obiskom,
  • Predstavitev orodij in praks upravljanja z obiskom.

 • Delavnica razvoj inovativne trajnostne ponudbe in pametno upravljanje

  • Predstavitev vloge in pristopov k optimizaciji poslovanja
  • Predstavitev vloge in pristopov k podporni mreži
  • Predstavitev procesa inoviranja za trajnostno turistično ponudbo

 • Delavnica razvoj zelenih in odgovornih turističnih proizvodov

  • Vzpostavitev standardov trajnostnih turističnih proizvodov.
  • Predstavitev procesov trajnostnega izvajanja turističnih doživetij.
  • Predstavitev mehanizmov za trajnostne turistične proizvode.

 • Izobraževalna tura z obiskom dveh dobrih praks, ki združujeta vsebine povezane z vsemi podpodročji horizontalne mreže zelena shema.

  • Natural resources Wales
  • New Forest National Park UK
  • Werfenweng, AT

 1. POVEZAVE NA POMEMBNE INTERNETNE STRANI ORGANIZACIJ, INSTITUCIJ, MINISTRSTEV

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com