Tehnološke rešitve za trajnostno rabo virov v nastanitvenih zmogljivostih

Namen fokusnega področja

Fokusno področje »Tehnološke rešitve za trajnostno rabo virov v nastanitvenih zmogljivostih« zajema aktivnosti in razvojne naloge, ki zmanjšujejo negativne vplive turistične dejavnosti na okolje in ki imajo hkrati pozitivne učinke na poslovne rezultate podjetij, s čimer prispeva k višji dodani vrednosti v sektorju. Tehnološke rešitve, skupaj z rešitvami na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij, lahko bistveno pripomorejo k učinkovitejši rabi virov v ožjem smislu (pitna voda in energenti – električna energija in fosilna goriva) in v širšem smislu (toplotna energija, energija za hlajenje, odpadki; človeški viri in neotipljive dobrine, kot so varnost, zasebnost in dostopnost).

Ključna pod-področja delovanja

To prioritetno področje se fokusira na pridobivanje in združevanje znanj vseh deležnikov za dvig kakovosti na vseh treh področjih. Vse aktivnosti so razdeljene na pet vsebin:

Trajnostna raba virov
Upravljanje z odpadki
Tehnološke rešitve za e-mobilnost
Tehnološke rešitve in varnost
Tehnološke rešitve v pametnih zgradbah

Cilji področja znanje za dvig kakovosti storitev

Skladno s petimi  temeljnimi področji, si zastavljamo naslednje cilje

 • celovito in trajnostno upravljanje z viri
 • povečanje varnosti v turizmu
 • povečanje e-mobilnosti v turizmu

Ključni projekti

 1. 1
  Trajnostna raba virov

  Podpodročje »Trajnostna raba virov« predvideva naslednje projekte:

  • »Pametna recepcija«: zagotovitev sistemskega upravljanja z viri na recepciji, napredne tehnološke rešitve, ki že na recepciji omogočajo prihranke in/ali boljšo izkušnjo gosta
  • »Sistem energetskega upravljanja zgradb« in »Pogodbena oskrba z energijo in zagotavljanje prihrankov« omogočata, da se podjetje osredotoči na osnovno (turistično) dejavnost, upravljanje z energijo pa prepusti specializiranemu podjetju, ki skrbi za dobavo energije in optimizacijo porabe le-te na način, da se iz prihrankov zagotovi zmanjšanje stroškov za turistično podjetje.

 2. 2
  Upravljanje z odpadki

  Podpodročje »Upravljanje z odpadki« vsebuje naslednje projekte:

  • »izobraževanje« zajema aktivnosti, ki vzpostavljajo sistem podpore in svetovanja ter razvoja izobraževalnih programov za vse zainteresirane deležnike
  • »uvedba ekoloških materialov« zajema aktivnosti za uvedbo okolju prijaznih materialov pri ponudnikih turističnih storitev, tako v gostinskem kot v nastanitvenem sektorju
  • »ponovna uporaba odpadkov kot virov« predstavlja v sodelovanju z SRIP »krožno gospodarstvo« koncept, v katerem lahko odpadki v turističnem sektorju predstavljajo vir surovine v predelovalni industriji
  • »zmanjšanje odpadkov v varovanih področjih« naslavlja področja, ki zahtevajo dodatno skrb ali pa jih ureja posebni varovalni režim

 3. 3
  Tehnološke rešitve za e-mobilnost

  Podpodročje »Tehnološke rešitve za e-mobilnost« vsebuje projekte, vezane na temo »e-mobilnost«: uvajanje multimodalni prevozov, e-polnilnic na turističnih destinacijah, »car-sharinga« na principu električnih vozil, in podobno.

 4. 4
  Tehnološke rešitve in varnost

  Podpodročje »Tehnološke rešitve in varnost« vsebuje naslednje projekte:

  • »upravljanje varnosti« in »varnostne analize« se nanašajo na upravljanje varnosti v turističnih kompleksih in destinacijah, vključno z varnostnimi analizami destinacije ali kompleksa
  • »ukrepanje v kriznih situacijah« zajema tako izobraževalni del kot tudi implementacijsko-akcijski model v primeru izrednega dogodka na krizni situaciji

 5. 5
  Tehnološke rešitve v pametnih zgradbah

  Podpodročje »tehnološke rešitve v pametnih zgradbah« vsebuje projekte:

  • »upravljanje kapacitet« se ukvarja z upravljanjem toka turistov glede na kapacitete posameznega ponudnika ali destinacije
  • »tehnološke posodobitve zgradb« se nanašajo na posodobitve stavb v smislu boljše energetske učinkovitosti in v smislu posodobitve v »pametne« stavbe.

Horizontalno povezovanje

Predvideno je horizontalno povezovanje s SRIP »Pametna mesta in skupnosti«, »Mreže za prehod v krožno gospodarstvo«, »Pametne stavbe in dom z lesno verigo« ter »Mobilnost«. Vsebine se povezujejo tudi s horizontalno mrežo IKT.

Povezovanje je predvideno tudi na nivoju EU, in sicer s platformo »Digitalizacija in varnost za turizem«.

Ključni dogodki

 • Letna konferenca SRIPT

 • Predstavitve in usposabljanja

 • Udeležba na mednarodnih konferencah in simpozijih ter dogodkih, ki jih organizira Evropska komisija ter ostale mednarodne institucije na področju turizma (WTTC, UN WTO, …)

 • Delavnice za oblikovanje posameznih vsebin

 • Obisk primerov dobre prakse

 • Skupne konference z ostalimi SRIP-i

Napovedujemo*

 • DELAVNICA 1

 • DELAVNICA 2

 • KONFERENCE

*spremljajte našo spletno stran
 1. POVEZAVE NA POMEMBNE INTERNETNE STRANI ORGANIZACIJ, INSTITUCIJ, MINISTRSTEV

  Ministrstvo za gospodarstvo: Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma
  http://www.mgrt.gov.si/si/delovna_podrocja/turizem/strategija_trajnostne_rasti_slovenskega_turizma/

  OECD
  http://www.oecd.org/cfe/tourism/

  WTTC
  https://www.wttc.org/

  UNTWO
  http://www2.unwto.org

  Evropska komisija – Turizem
  https://ec.europa.eu/growth/sectors/tourism/policy-overview_en

  Evropska komisija – Platforma pametne specializacije: Industrijska modernizacija – turizem
  http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/tourism


Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2. »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.«

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com