Strategija S4

Slovenska strategija pametne specializacije (S4) je izvedbeni načrt za prehod v visoko produktivno gospodarstvo (SRS3), preko krepitve inovacijske sposobnosti, spodbujanja transformacije in diverzifikacije industrij v nove dejavnosti ter rasti novih in hitro rastočih podjetij.

Zakaj SLOVENSKA STRATEGIJA PAMETNE SPECIALIZACIJE?

 • Za razvojni preskok med najproduktivnejše države sveta, je potrebna transformacija našega delovanja.
 • Samo s povezanimi (naložbenimi in intelektualnimi) potenciali, delitvijo tveganj, vrhunskim inovacijskim (S4) ekosistemom ter s ciljno in celovito razvojno-inovacijsko politiko, je mogoče biti med najproduktivnejšimi – vodilnimi na nišah, globalno integrirani in prisotni v pred-razvojnih fazah
 • S4 omogoča pristop v večletni finančni perspektivi, za obdobje 2021-2027. Brez tega ni mogoče dostopati do sredstev vezanih na cilj pametna Evropa – do najmanj 600 milijonov evrov za raziskave, razvoj, inovacije, digitalizacijo, podjetništvo, usposabljanje in izobraževanje.

Strategija S4 – povzeto po spletni vsebini SVRK

Kaj pridobijo podjetja s Strategijo S4?

KADRI

Izobraževanje in usposabljanje.

GLOBALNA UMESTITEV

Povezovanje in odpiranje vrat.

ZAHTEVNEJŠI PROJEKTI

Priprava in izvedba projektov.

Konkretni cilji S4

 • Dvig dodane vrednosti na zaposlenega.
 • Izboljšanje konkurenčnosti na globalnih trgih s povečanim obsegom znanja in tehnologij v izvozu Slovenije.
 • Dvig podjetniške aktivnosti.

Kaj smo do sedaj naredili?

Realizacija

Z vidika svežnja ukrepov strategije pametne specializacije je realizacija 99,47 %.

Članstvo

Članstvo v Strateško razvojno-inovacijskih partnerstvih (SRIP) se povečuje – tako z vidika članov (82 % podjetij) kot tudi z vidika velikostne strukture podjetij (79 % MSP-jev).

Ključni projekti

1. DIGITALNI STEBER:

 • Pametna mesta in skupnosti
 • Pametne zgradbe in dom z lesno verigo

2. KROŽNI STEBER

 • Mreže za prehod v krožno gospodarstvo
 • Trajnostna hrana
 • Trajnostni turizem

3. STEBER (S)INDUSTRIJA 4.0

 • Tovarne prihodnosti
 • Zdravje-medicina
 • Mobilnost
 • Materiali kot produkti

Vir: http://www.svrk.gov.si/


Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2. »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.«

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com