Objavljen Javni razpis za turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih

Konec meseca junija 2018 je bil na straneh MGRT objavljen Javni razpis za turistične kapacitete na obmejnih problemskih območjih, namenjen kot podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem (do 250 zaposlenih) s področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na obmejnem problemskem območju.

 

Sedež / poslovna enota prijavitelja mora biti OBVEZNO v eni izmed naslednjih občin (obmejna problemska območja): Ajdovščina, Apače, Bistrica ob Sotli, Bohinj, Bovec, Brda, Brežice, Cankova, Cerkno, Cirkulane, Črenšovci, Črna na Koroškem, Črnomelj, Divača, Dobrovnik, Dolenjske Toplice, Dravograd, Gorje, Gornji Grad, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica, Jezersko, Kanal, Kobarid, Kobilje, Kočevje, Komen, Kostanjevica na Krki, Kostel, Kozje, Kranjska Gora, Kungota, Kuzma, Lendava, Loška dolina, Loški Potok, Lovrenc na Pohorju, Luče, Majšperk, Makole, Metlika, Mežica, Miren – Kostanjevica, Moravske Toplice, Muta, Ormož, Osilnica, Pesnica, Pivka, Podčetrtek, Podlehnik, Podvelka, Postojna, Preddvor, Prevalje, Puconci, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Renče – Vogrsko, Ribnica na Pohorju, Rogašovci, Rogatec, Ruše, Selnica ob Dravi, Semič, Sežana, Slovenj Gradec, Solčava, Središče ob Dravi, Sveta Ana, Sveti Tomaž, Šalovci, Šentjernej, Šmarje pri Jelšah, Tolmin, Tržič, Velika Polana, Videm, Vipava, Vuzenica, Zavrč in Žetale.

 

Upravičeni stroški: celovita energetska obnova stavb, obnova posameznih elementov ali celotnega zunanjega ovoja stavb; vgradnja sprejemnikov sončne energije, toplotnih črpalk in drugih naprav za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; vgradnja energetsko učinkovite razsvetljave; zamenjava kurilne naprave z energetsko učinkovitejšo; zamenjava kurilne naprave z novo kurilno napravo za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije; zamenjava sistema ogrevanja in/ali hlajenja z energetsko učinkovitejšim; vgradnja sistemov za izkoriščanje odpadne toplote; ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode; ukrepi za zmanjšanje količin nastalih odpadkov.

 

Uveljavljate lahko upravičene stroške, nastale od objave razpisa (21.6.2018) do zaključka projekta (najkasneje do 30.9.2019). Stopnja sofinanciranje je 70 oz. 75 %, odvisno od lokacije podjetja, ki je lastnik turističnega objekta.

 

V primeru odobritve projekta je potrebno do leta 2021 doseči vsaj:

 • Zmanjšanje rabe energije za ogrevanje stavbe.
 • Povečati delež obnovljivih virov energije zmanjšanje porabe pitne in sanitarne vode na nočitev.
 • Zmanjšanje količin nastalih odpadkov na nočitev.
 • Vsaj 1000 nočitev / leto.

 

Ključni pogoji za sodelovanje:

 • k vlogi je potrebno priložiti tudi Energetsko izkaznico stavbe ali Elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije,
 • razpis spada v shemo »de minimis«; to pomeni, da podjetje ne sme prejeti več kot 200.000 EUR subvencij v času 3. let iz naslova javnih razpisov, ki spadajo v to shemo,
 • prijavitelj mora imeti v času oddaje vloge in ves čas trajanja projekta plačane davke in prispevke.

 

Več informacij o samem razpisu najdete na povezavi http://www.mgrt.gov.si/si/kako_do_sredstev/objavljeni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1153.

 

Pripravila: mag. Snežana Škerbinc

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com