Informacijsko podprto trženje in mreženje

Namen fokusnega področja

Fokusno področje Informacijsko podprto trženje zajema aktivnosti in razvojne predloge povezane z digitalno transformacijo turizma. Rešitve, ki prepletajo turizem in tehnologijo so nujno potrebne za razvoj prebojnih rešitev potrebnih za dvig dodane vrednosti turizma. Z novimi tehnologijami lahko odpravljamo neučinkovitosti turističnega sektorja in dvigujemo dodano vrednost turizma kot hitro rastoče in razvijajoče se gospodarske panoge.

Ključna pod-področja delovanja

Digitalne rešitve v komunikaciji s turisti

Temelji na uporabi HPC (visoko-zmogljivo računalništvo) in Big Data (masovni podatki), ki ponujata visoko zmogljivo analizo masovnih in kompleksnih podatkovnih s področja turizma.

Digitalizacija turističnih proizvodov

Namen digitalizacije turističnih proizvodov je bogatenje tudi digitalnega turističnega doživetja s ciljem ustvarjanja višje dodane vrednosti v turizmu.

IKT rešitve za optimizacijo poslovanja.

Področje delovanja zajema področja digitalne transformacije turističnih podjetij z namenom optimizacije in izboljšanja poslovanja.

Cilji področja informacijsko podprto trženje in mreženje

Skladno s petimi  temeljnimi področji, si zastavljamo naslednje cilje na področju informiranja in izobraževanja članov SRIPT-a

 • Uporaba tehnoloških in analitičnih rešitev za namene poslovnega odločanja v turizmu;
 • Nadgraditi turistične proizvode z digitalno vsebino in
 • Optimizacija poslovanja s pomočjo digitalne transformacije podjetij.

Področja zajemajo

 1. 1
  Digitalne rešitve v komunikaciji s turisti

  Področje digitalnih rešitev v komunikaciji s turisti zajema štiri pod-področja: 1) digitalizacija turističnih informacij, 2) turistične rezervacijske platforme, 3) digitalno povezovanje ponudbe, oblikovanje in trženje internetnih vsebin in delitvena ekonomija in 4) digitalizacija za trajnost. Tehnološka osnova v tem stebru IKT podprtega trženja in mreženja leži v uporabi HPC (visoko-zmogljivo računalništvo) in Big Data (masovni podatki), ki ponujata visoko zmogljivo analizo masovnih in kompleksnih podatkovnih s področja turizma. Poleg navedenega je zaželena tudi implementacija GIS tehnologija za izkoriščanje časovno-lokacijskih informacij v naprednih analizah masivnih podatkov za potrebe turizma. Tovrstna analitika omogoča natančno razumevanje vedenja turistov in omogoča oblikovanje turistu prilagojenih ponudb z namenov dviga dodane vrednosti. Na tem področju bomo razvijali znanja in kompetence z namenom digitalizacije informacij za turiste ter izmenjave podatkov med podjetji v okviru verig vrednosti v turizmu. Poleg navedenega se bo v okviru tega stebra razvijala področja optimizacije internetnih vsebin in trženja, vključevanja delitvene ekonomije v turistične tokove ter učinkovito porabo digitalnih rešitev za promocijo trajnosti.

 2. 2
  Digitalizacija turističnih proizvodov

  Področje digitalizacije turističnih proizvodov zajema strokovni in vsebinski razvoj tri pod-področja: 1) virtualizacija turistične ponudbe (navidezna in obogatena resničnost); 2) interaktivne naprave za promocijo ter 3) mobilne aplikacije in igrifikacija. Virtualizacija turistične ponudbe je prepoznana kot dobra možnost za digitalno oživitev turističnih proizvodov predvsem z uporabo navidezne in obogatene resničnosti. Interaktivne naprave za promocijo optimizirajo doživljajsko trženje s pomočjo LCD interaktivnih zaslonov, interaktivnih zemljevidih in panojih ter digitalnem upravljanju vsebine na vseh promocijskih elementih (angl. Digital signage). Mobilne aplikacije in igrifikacija v so prepoznani kot močen digitalni stimuli za spodbujanje turističnega povpraševanja z namenom so-ustvarjanja in bogatenja turistične izkušnje. Namen digitalizacije turističnih proizvodov je bogatenje tudi digitalnega turističnega doživetja s ciljem ustvarjanja višje dodane vrednosti v turizmu.

 3. 3
  IKT za optimizacijo poslovanja podjetij

  Področje uporabe IKT za optimizacijo poslovanja podjetij zajema vsebinski in strokovni razvoj tri pod-področja: 1) digitalne rešitve za povezovanje različnih IKT platform v podjetjih; 2) pametna recepcija (angl. on-line check in process) ter 3) digitalizacija poslovnih funkcij podjetij. Vsa tri pod-področja podpirajo digitalno transformacijo turističnih podjetij z namenom učinkovitega prilagajanja spremembam ter inoviranja poslovnih modelov. Trenutno turistična podjetja imajo preveč različnih IKT rešitev, ki so med seboj nepovezane. Njihovo povezovanje lahko izboljša poslovne procese in posledično uspešnost poslovanja turističnih podjetij. S tem se sovpada tudi digitalizacija poslovnih funkcij med ključnimi pa so: upravljanje s človeškimi viri, trženje in prodaja ter prihodkovni management. Pametna recepcija je tudi ena izmed ključnih razvojnih priložnosti na področju digitalne transformacije. Gre namreč za razvoj tehnologij, ki bodo omogočale hitro in učinkovito ter digitalno prijavo in odjavo možno z uporabo pametnih mobilnih naprav kot tudi povečanje udobja in varnosti gostov z vpeljavo mobilnih ključev. To področje delovanja torej zajema področja digitalne transformacije turističnih podjetij z namenom optimatizacije in izboljšanja poslovanja.

Izvedene aktivnosti

 • Delavnica 1

 • Delavnica 2

 • Usposabljanje

 • Usposabljanje

 • Udeležba na mednarodni konferenci s področja digitalizacije v turizmu

 1. 1
  POVEZAVE NA POMEMBNE INTERNETNE STRANI ORGANIZACIJ, INSTITUCIJ, MINISTRSTEV


Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2. »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.«

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com