ČLANSTVO

Postanite član Strateško razvojnega inovacijskega partnerstva.
Ponujamo mreženjeizobraževanjestrokovne dogodkeredno informiranje našim članom.

Verjamemo, da boste s svojo strokovnostjo, bogatimi delovnimi izkušnjami in dobrimi praksami učinkovito in proaktivno soustvarjali zgodbo o uspehu SRIPT. Zakaj ne bi bili del velike zgodbe in vplivali na potek razvoja turizma v Sloveniji prihodnjih letih? Ob tem pa krepili zmogljivosti v svojem lastnem podjetju ter dosegali nov nivo odličnosti in povišali svoje letne bilance?

 

Verjamemo, da boste s svojo strokovnostjo, bogatimi delovnimi izkušnjami in dobrimi praksami učinkovito in proaktivno sodelovali v projektu. Na ta način boste imeli priložnost vplivati na potek razvojnih aktivnosti v turizmu v naslednjih letih.
Razlogi – zakaj postati član SRIPT? Kaj boste kot član pridobili?

Krepitev razvojno inovacijskih in raziskovalnih odnosov partnerjev, z namenom razvoja konkurenčnih, okolju in družbi prijaznih, tehnološko podprtih proizvodov v turizmu ter usposabljanju kakovostnega kadra.

Povezovanje podjetij v turizmu in s podjetji iz drugih panog na nacionalni in mednarodni ravni, z namenom oblikovanja skupnih inovativnih in globalno konkurenčnih produktov na področju turizma. Mreženje na področju turističnih podjetij: Krepitev sposobnosti za vključitev podjetij v mednarodne povezave krožnega gospodarstva.

Le skupaj lahko naredimo preboj slovenskega turizma, saj je vsak posamezni ponudnik premajhen, da breme razvoja celotne panoge nosi sam. Brez krepitve povezovanja in ustvarjanja sinergij nas hromi razdrobljenost in nas sosedni prodornejši konkurenti lahko prehitevajo v razvoju. Zato se povežimo med sabo in se potem povežimo tudi z drugimi državami. To vam ponuja prav SRIPT

Integriranje v novo nastala razvojna partnerstva drugih SRIP-ov in povezovanje (SRIP krožno gospodarstvo, SRIP zdravje-medicina, SRIP hrana, SRIP pametna mesta idr.).

Možnost udeležbe na ustreznih strokovnih izobraževanjih z namenom dviga nivoja znanja, prenosa dobrih praks in posledično dviga nivoja storitev na trgu. Članom SRIPT se računanižja participacija za udeležbo na strokovnih seminarjih, konferencah, delavnicah in predavanjih, organiziranih s strani TGZS.

Izboljšanje znanja in kompetenc zaposlenih na področju turizma.

Prenos dobrih praks v panogi turizem na nacionalni in mednarodni ravni.

Redno informiranje članov SRIPT o vseh pomembnih razvojnih projektih, aktivnostih, aktualnih vsebinah in dogodkih, pojasnila o predpisih in različni uporabni nasveti.

Informiranje o priložnostih pridobivanja EU sredstev, podpora pri mreženju med podjetji in sestavljanju partnerstev na nacionalni in mednarodni ravni. Podporne aktivnosti pri prijavi na razpise.

Skupno sodelovanje v smeri sistematičnega pristopa pri povezovanju, usmerjanju in razvoju trajnostnega turizma. S skupnimi močmi bomo razvili in vzpostavili prebojno razvojno platformo za razvoj novih produktov in storitev v trajnostnem turizmu.


Operacija se izvaja v okviru Prednostne naložbe: 1.2. »Spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije ter vzpostavljanje povezav in sinergij med podjetji, centri za raziskave in razvoj ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem, zlasti s spodbujanjem naložb na področju razvoja izdelkov in storitev, prenosa tehnologij, socialnih in ekoloških inovacij aplikacij javnih storitev, spodbujanjem povpraševanja, mreženja, grozdov in odprtih inovacij prek pametne specializacije ter podpiranjem tehnoloških in uporabnih raziskav, pilotnih linij, ukrepov za zgodnje ovrednotenje izdelkov, naprednih proizvodnih zmogljivosti in prve proizvodnje zlasti na področju ključnih spodbujevalnih tehnologij ter razširjanje tehnologij za splošno uporabo.«

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com